کمپین دری از عشق
- محمد خواجه‌زاده، لیلا دولت‌آبادی، نازنین‌زهرا و امیرمهدی پورپسند، فاطمه‌زهرا و احسان رضایی، ساینا پورمعصومی و یاسین آقابیگی، سعید نشاط، احسان راهداری، ملینا پورفریدونی، فاطمه و یگانه خواجه‌زاده، رضا احمدی، کورش اسلامی، سکینه جعفری، زهرا جهانشاهی