موافقت استاندار با درخواست بازنشستگی سیف‌اللهی
- مهر:  استاندارکرمان از موافقت با درخواست بازنشستگی ابوالقاسم سیف‌اللهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، شورای معاونان و مدیران ستادی استانداری کرمان پیش از ظهر یکشنبه برگزار و از سوی استاندار کرمان از ابوالقاسم سیف اللهی تقدیر و آیت اللهی موسوی مدیرکل دفتر فنی استانداری، به عنوان سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان منصوب شد. علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان در این جلسه تصریح کرد: از دست دادن همکاری دلسوز همچون ابوالقاسم سیف اللهی برایم بسی سخت و دشوار است لذا با اصرار ایشان، ضمن قدردانی از خدمات وی، با درخواست بازنشستگی ایشان موافقت شد.