سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 559:  30 اردیبهشت 1398

ما تسلیم بروکراسی اداری نشده‌ایم
- ایسنا:استاندار کرمان تصریح کرد: ما تسلیم بروکراسی اداری نشده ایم و همچنان در تلاش برای افزایش اختیارات و کاهش بروکراسی اداری هستیم.علیرضا‌رزم‌حسینی با بیان این مطلب که خلق ثروت و درآمد خوب است ولی باید بدانیم در چه مسیری خرج می شود، افزود: بنابراین توانایی مدیران جهادی و سرمایه‌گذاری در این بخش ها می تواند موجب برکت برای خود مجموعه های بزرگ و سرمایه‌گذار نیز شود. وی اضافه کرد: اقتصاد روستایی و خوداشتغالی از این جهت حائز اهمیت است که جلوی مهاجرت روستاییان را خواهد گرفت، همچنین  ایجاد پایگاه های انرژی خورشیدی باعث ایجاد درآمد برای محلیان می شود. تشکیل خانه توسعه در روستاها می تواند مردم را به ایجاد کارهای درآمدزا در روستا و درنتیجه خودکفایی، راهنمایی کند.