چاپ کتاب«بازار گرم خنده»
- پاسارگاد: کتاب«بازار گرم خنده» توسط نویسنده سیرجانی منتشر شد. حسینعلی رضوی گردآورنده این کتاب گفت: این دهمین کتاب بنده است که دون‌مایه اجتماعی دارد و آمیخته به طنز و لطیفه است. گردآوری مطالب این کتاب سال 91 به اتمام رسید و سرانجام امسال در هزار نسخه توسط انتشارات نوید شیراز به چاپ رسید. او معلم بازنشسته است، می‌گوید:«اصلا طبع معلمی بدون لطیفه نمی‌شود.» در مقدمه اول این کتاب آمده است؛«وقتی آدم با غم گلاویز می‌شود، سلامتی‌اش متزلزل می‌گردد؛ روح و روانش می‌پژمرد، انواع دردهای جسمی و روانی آزارش می‌دهند، بی‌خوابی و بدخلقی دوری از او را ضروری نشان می‌دهد و پیری زودرس هیکلش را کج و معوج می‌نماید. شما که می‌خواهید نشاط جوانی را برای مدت طولانی حفظ کنید از لطیفه‌های این کتاب بهره وافر ببرید...» علاقمندان می‌توانند برای خرید این کتاب به کتابفروشی نکویی واقع در کوچه دکتر ادیب‌پور مراجعه کنند.