شنبه, 30 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

آخرین وضعیت افرادی که با الکل متانول مسموم شده بودند هنوز هفت نفر بستری هستند
 گروه خبر: تعداد مراجعه‌کنندگان با مسمومیت الکل 174 نفر عنوان شده که 7 نفر از آن‌ها هنوز بستری هستند. مسمومیت با الکل متانول طی روزهای اخیر سیرجان را به یکی از شهرهای خبرساز تبدیل کرد. مرگ 5 نفر در اثر خوردن مشروب الکلی دست‌ساز سیرجان را در بهت فرو برد، اما حالا کم‌کم وضعیت به حالت عادی باز‌گشته و تنها 7 نفر در بیمارستان بستری هستند. طی روزهای گذشته باز هم افرادی با مسمومیت الکل متانول به بیمارستان‌های سیرجان مراجعه کرده‌اند و مسمومیت آن‌ها خطرناک نبوده و درمان شده‌اند. دکتر بختیاری رییس بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان به پاسارگاد گفت: در مجموع 110 نفر با مسمومیت متانول به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کردند. به گفته‌ی دکتر بختیاری درمان آن‌ها با فوریت آغاز شد. آن ها تحت نظر پزشکان متخصص قرار گرفتند و براساس نظریه پزشکان به آن‌ها دارو داده شد. به گفته وی به هیچ‌کدام از آن‌ها صدمه جدی وارد نشد و فقط 5 نفر که مشکل تاری دید داشتند برای ادامه روند درمان به کرمان منتقل شدند. وی ادامه داد: امیدوارم برای این افراد هم مشکلی به وجود نیاید. دکتر بختیاری افزود: بعد از بحران نیز دو نفر با مسمومیت متانول به ما مراجعه کردند. یکی از آن‌ها در بیمارستان بستری است و دیگری با رضایت خودش به کرمان منتقل شد و ادامه درمان در آنجا انجام می‌شود. دکتر ابنا رییس بیمارستان دکتر غرضی سیرجان هم به پاسارگاد گفت: تا امروز 64 نفر با مسمومیت الکل متانول به بیمارستان غرضی مراجعه کردند و از این تعداد 36 نفر بستری شدند. به گفته‌ی وی چهار نفر از آن‌ها در بیمارستان جان خود را از دست دادند و یک نفر هم که به کرمان منتقل شده بود در آن‌جا جان سپرد. دکتر ابنا ادامه داد: هم‌اکنون 5 نفر در بیمارستان دکتر غرضی سیرجان بستری هستند که حال عمومی آن‌ها خوب است. وی در مورد این شایعه که یک نفر هنوز در کما‌ست، گفت: نه این موضوع صحت ندارد و حال عمومی آن‌ها خوب است و در مراحل پایانی درمان به سر می‌برند. رییس بیمارستان دکتر غرضی در پاسخ به این سئوال که بعد از مسمومیت گسترده افراد با الکل متانول آیا کسی با این مسمومیت به بیمارستان غرضی مراجعه کرده یا نه، گفت: بعد از آن نیز دو نفر به بیمارستان مراجعه کردند که با درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند.