شنبه, 30 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

کشف 6 میلیون عدد قرص متادون
 گروه خبر:  ماموران پاسگاه گلستان از یک کامیون که لوازم تنظیف(تی) قاچاق داشت، شش میلیون و سیصد هزار قرص اعتیادآور کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت: ماموران پاسگاه گلستان روز شنبه‌ی هفته‌ی جاری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند. به گفته‌ی سرهنگ محمد‌رضا ایران‌نژاد بار این کامیون وسایل تنظیف(تی و...) بود. ماموران پاسگاه مدارک گمرکی این کامیون را چک کرده و متوجه قاچاق بودن آن می‌شوند. سرهنگ ایران‌نژاد افزود: ماموران با توجه به شرایط به وجود آمده و برخورد راننده بیش‌تر به این کامیون مشکوک شده و دستور بازرسی بیش‌تر را صادر کردند. پس از بازرسی بیش‌تر از این کامیون ماموران بسته‌های قرص اعتیادآور کشف می‌کنند. پس از شمارش تعداد قرص‌ها که شامل متادون و... بودند تعداد آنها شش میلیون و 311 هزار قرص عنوان شد. سرهنگ ایران‌نژاد ادامه داد: ماموران از این کامیون چهار هزار و هفتصد عدد لوازم تنظیف قاچاق نیز کشف کرد. وی ارزش ریالی این محموله را 31 میلیارد ریال عنوان کرد.