شنبه, 30 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

۱۷ هزار نفر در سامانه کارورزی کرمان ثبت نام کردند
 مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از ثبت نام ۱۷ هزار نفر در سامانه کارورزی این استان خبر داد.رضا اسماعیلی با بیان اینکه باید زمینه ایجاد این تعداد شغل فراهم شود و سهم هر دستگاه مشخص شده است، افزود: پیش‌بینی شده که طی این مدت ۳۶ هزار شغل در استان ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۷ درصد اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: این در حالی است که سهم کشاورزی در اشتغال کشور زیر ۲۰ درصد است. او گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کارگروه اشتغال کشور در نظر گرفته شده است که سهم استان کرمان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان است. البته برای استفاده از این مبلغ طرح‌های کارشناسی شده باید مطرح شود که اشتغال داشته باشند.