شنبه, 30 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و روستا از 12 شهریور
 ایسنا: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها پس از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را می‌گذراند، گفت:عملا اصلاحیه این قانون به شوراهای فعلی نمی‌رسد و زمان آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر و روستا بر اساس قانون قبلی 12 شهریور ماه خواهد بود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: در حال حاضر بسیاری از اعضای شوراها سردرگم هستند و هنوز مراجع رسمی مثل دولت پاسخ نداده‌اند، نهایتا چون اصلاحیه قانون هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده عملا بیش از دو هفته به طول می انجامد و زمان آغاز به کار شوراها 12 شهریور خواهد بود.