جمعه, 01 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

کتاب آن 23 نفر به آذری ترجمه شد
- گروه خبر: ترجمه رُمان «آن بیست و سه نفر» به زبان آذری توسط رایزنی فرهنگی ایران در باکو، رونمایی شد. به گزارش فانوس، کتاب «آن بیست‌ و‌ سه نفر» خاطرات خودنوشت احمد یوسف‌زاده، از دوران اسارت 19 نوجوان کرمانی و 4 نوجوان دیگر است که در عملیات آزادسازی خرمشهر توسط ارتش بعث به اسارت درمی‌آیند.نویسنده در این کتاب شرح هشت ماه ابتدایی اسارت و اتفاقاتی که برای این گروه بیست‌ و‌ سه نفره افتاده از جمله ملاقات با صدام در کاخ ریاست جمهوری عراق را روایت کرده است.