چهارشنبه, 04 مهر 1397

هفته‌نامه شماره 529: 02 مهر 1397

۲۷ هزار فرصت شغلی در کرمان ایجاد شد
- مهر:  استاندار کرمان با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی گفت: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب هزار و ۱۸۰ طرح سرمایه گذاری اجرایی و بالغ بر ۲۷ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.علیرضا رزم‌حسینی وی بروکراسی نظام اداری و ناکارآمدی آن، تمرکزگرایی در نظام اداری کشور، قوانین و مقررات مزاحم، دولتی شدن توسعه و عدم توجه لازم به بخش غیردولتی، اختلاف و چالش های سیاسی، عدم تعادل های منطقه ای در سطح کشور و استان و عدم انسجام دستگاه های اجرایی و ارکان حکومت را از چالش های اساسی پیش روی توسعه و پیشرفت کشور دانست. وی گفت: انعقاد بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در قالب هزار و ۳۵۹ طرح از دستاوردهای الگوی مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان بوده است.