هرگونه تصمیم درباره مرمت یخدان‌ها، منوط به نظر ریاست جدید دانشگاه است
- پس از چاپ گزارش«درمانده از مرمت» در شماره 488 پاسارگاد و توضیحات رییس سابق دانشگاه آزاد پیرامون مرمت یخدان‌های دوقلو، روابط‌عمومی دانشگاه طی جوابیه‌ای تاکید کرد هرگونه تصمیم‌گیری درباره مرمت یخدان‌های دوقلو، منوط به نظر ریاست جدید این واحد دانشگاهی خواهد بود. این جوابیه به شرح زیر است:
در گزارش هفته‌ گذشته نشریه پاسارگاد در باب وضعیت یخدان‌های دو قلو، ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در گفت‌وگویی با آن نشریه گفته است «ما منتظریم اداره اوقاف واگذاری یخدان‌ها را انجام دهد، چون تا زمانی که در اختیار ما قرار نگیرد هر اقدامی انجام دهیم غیرقانونی خواهد بود و لذا به محض واگذاری یخدان‌ها به دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان کار مرمت آغاز می‌شود»لازم به ذکر است، از آن‌جایی که دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با تغییر مدیریت روبرو شده است، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مرمت یخدان‌های دوقلو، منوط به نظر ریاست جدید این واحد دانشگاهی خواهد بود که این تصمیمات پس از مشورت در جلسات هیات رئیسه و با در نظرگرفتن قوانین و حدود اختیارات دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع شهروندان و رسانه‌های محلی خواهد رسید. لذا همان‌گونه که در گفت‌وگوی هفته گذشته دکتر علی یعقوبی ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با نشریه پاسارگاد نیز انعکاس یافت، این مجموعه به دنبال تجهیز این مکان است. در مقطع فعلی و تا پایان بررسی‌ها در مورد این‌که یخدا‌ن‌ها چه کاربرد و کاربری برای دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان خواهند داشت، هیچ برنامه‌ای برای مرمت این مجموعه نخواهد داشت. با این وجود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در برنامه‌های جدید خود و در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی این واحد، همواره همه تلاش و مساعی خود را به کار خواهد گرفت و در حد توان خود، از همکاری و تعامل با مسئولان شهرستان برای کمک به رشد و اعتلای عرصه‌های علمی و فرهنگی سیرجان استقبال خواهد کرد.