شهریور، ماه مرگ ایرانی‌ها
-  شهروند: براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در نيمه اول امسال، ٨‌هزار و ٦٩١ نفر در حوادث رانندگي كشته شده‌اند که اين تعداد نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته که ٨‌هزار و ٧٩٦ نفر بودند، ١,٢‌درصد كاهش يافته است. بنابر آمار منتشرشده، فروردین‌ماه با ١٢.٨‌درصد بیشترین کاهش را در مرگ‌ومیرها داشت و تيرماه با ٩.٢درصد، بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد. همچنين بيشترين کشته‌هاي حوادث رانندگي مربوط به شهريور با يك‌هزار و ٧٤٦ نفر و پس از آن تير با يك‌هزار و ٦١٠ نفر و کمترين آن مربوط به فروردين با يك‌هزار و ١٦٤ نفر بوده است. این درحالی است که نهم تیر که جزو تعطیلات عید فطر بود، با ٧٧ کشته پرتلفات‌ترین روز در نیمه اول امسال بود.
گزارش سازمان پزشکی قانونی همچنین نشان می‌دهد که بيشترين تلفات مربوط به مسيرهاي برون‌شهري بوده است. به‌طوری‌ که ٦٦,٣‌درصد كشته‌هاي تصادفات مربوط به جاده‌هاي برون‌شهري، ٢٦.٨‌درصد در راه‌هاي درون‌شهري، ٦.٧درصد در جاده‌هاي خاكي و روستايي و محل تصادف دودهم ‌درصد موارد نامعلوم بوده است.
براساس اين گزارش، در نيمه اول امسال استان‌هاي فارس با ٧٩٠نفر، تهران با ٦٤٩نفر و خراسان‌رضوي با ٦٤٧نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با ٦٥نفر، كهگيلويه وبويراحمد با ٩٣نفر و اردبيل با ٩٩نفر كمترين تعداد كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي را داشته‌اند. جزییات این گزارش نشان می‌دهد که بيشترين افزايش در مرگ‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در نيمه اول امسال، نسبت به ‌سال قبل از آن در استان‌هاي خراسان‌شمالي (٣٠,٥درصد) و كرمان (٢٣.٨درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان‌هاي البرز (٣٢.١درصد) و قم (٢٦.١درصد) بوده است.
اين بررسي نشان مي‌دهد كه ٧٨‌درصد از كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در نيمه اول امسال مرد (٦٧٨٠نفر) و ٢٢‌درصد زن (١٩١١نفر) بوده‌اند. همچنين در افراد ١٨‌سال به بالا، ٦٩,٦‌درصد متأهل و ٢٩.٢درصدد مجرد هستند و وضعيت تأهل ١.٢‌درصد نامشخص بوده است.
نحوه وقوع تصادف ٤٥,٢‌درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، ١٩.٧‌درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و ٢٦.٢‌درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است. خودرو مورد استفاده ٤١.٦‌درصد از افراد متوفي، سواري ٢٦.٢‌درصد موتورسيكلت ٦.٦‌درصد وانت بار، ٢.٨‌درصد كاميون، كاميونت و تريلي و ١.٢‌درصد اتوبوس و ميني‌بوس بوده است. همچنين براساس اين آمار، ‌هزارو ٧١٥ نفر از متوفيان تصادفات (١٩.٧ درصد) عابرپياده بودند.
در گزارش پزشکی قانونی همچنین آمده است که ضربه به سر مهمترين علت مرگ در تصادفات است، به‌طوری‌ که علت اصلي مرگ ٤٧,٨‌درصد از افراد ضربه به سر، ٢٥.٨‌درصد شكستگي‌هاي متعدد، ٨.٧‌درصد به دليل خونريزي و ١١.٩‌درصد به دليل چند ضربه، يك‌درصد سوختگي، چهاردهم‌ درصد نرسيدن اکسيژن و ٤‌درصد ساير موارد بوده است.