دو مدرسه از 55 مدرسه ممتاز کشوری در سیرجان هستند

- گروه خبر: از هفت مدرسه ممتاز استان کرمان دو مدرسه در سیرجان قرار دارد. سیدعبدالله هاشمی، معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش سیرجان به پاسارگاد گفت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان از سال 93 اقدام به اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه در تعدادی از مدارس شهرستان کرد. به گفته وی در سال تحصیلی گذشته (96-95) از مجموع 700 مدرسه‌ی مجری این برنامه در استان کرمان، تعداد 40 مدرسه در مقاطع ابتدایی و متوسطه شهرستان سیرجان این برنامه را اجرا کردند. به گفته هاشمی بر مبنای ارزیابی‌های ملی انجام شده از مدارس از مجموع 11 هزار مدرسه مجری این برنامه در کشور، تعداد 55 مدرسه به عنوان رتبه برگزیده كشوری، مورد تقدیر قرار گرفتند که 7 مدرسه از استان کرمان موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری شدند، به گفته وی پنج مدرسه از نواحی یک و دو شهرستان کرمان و دو مدرسه نیز از شهرستان سیرجان شامل دبستان دخترانه مهدیه با مدیریت سرکار خانم فرجی و دبیرستان نمونه دخترانه دوره اول متوسطه حضرت امیرالمومنین (ع) با مدیریت سرکار خانم آریایی‌نژاد رتبه ممتاز را کسب کردند. وی ادامه داد از ابتدای سال تحصیلی جدید (97-96) تمام مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان تحت پوشش اجرای این برنامه قرار گرفته‌اند. وی در مورد این طرح گفت: هر نهاد یا سازمانی برای رشد و بهبود مستمر، به الگو نیازمند است، آموزش‌و‌پرورش نیز ضرورت اجرای برنامه‌ای که بتواند مسیر تعالی مدیریت را تعریف، تسهیل، تسریع و دست یافتنی کند را احساس می‌کرد. بدین منظور برنامه‌ی تعالی مدیریت مدرسه  طراحی شد، این برنامه نوعی ساختار مدیریتی است که با توجه به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت جامع و سیستم خودارزیابی موجب پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم می‌سازد. برنامه تعالی یک سیستم آموزشی مبتنی بر  برنامه و عمل، پاسخگویی بیشتر و توجه به نیازهای جامعه است. برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی‌بخش، مدرسه‌محور، مشارکت‌جو و کیفیت‌مدار ضمن تمرکز بر فرآیندهای مدیریتی شرایطی را فرآهم آورد تا کلیه‌ی عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی و پیرامونی خود، با اتخاذ رویکرد برنامه‌محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه‌ی عملیاتی مدرسه اقدام کند. هم چنین به منظور جلوگیری از هرگونه اتلاف فرصت، با تشخیص خطاها و شکاف‌های عملکردی، راه‌های بهبود را شناسایی کند و با برنامه‌ریزی مناسب به اجرای راهکارهای بهبود اقدام کند تا کیفیت مدیریت مدرسه را ارتقا بخشیده و افزایش و بهره‌وری را ممکن سازد. وی ادامه داد: ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل‌گیری انتظارات جدید والدین نسبت به ماهیت و کارکردهای مدرسه، آموزش‌و‌پرورش را از برنامه‌ریزی برای استقرار مدیریت برنامه‌محور، کیفیت‌مدار و تعالی‌بخش که در شکل‌گیری و هویت‌بخشی به مدارس نقش اساسی ایفا می‌کنند، ناگزیر می‌سازد. 

به گفته هاشمی در تعیین مجموعه‌ی ملاک‌ها و شاخص‌ها برنامه تعالی مدیریت مدرسه و اهداف آن در مدارس، سعی شده ضمن توجه به کارکردها و ماموریت‌های مدرسه، محورهایی مثل توسعه‌ی توانمندی‌ها و مشارکت دانش‌آموزان در اداره‌ی مدرسه، توسعه‌ی مشارکت اولیا و نهاد‌های اجتماعی در امور مدرسه، توسعه مشارکت دانش‌آموزان در اداره‌ی مدرسه، سلامت، تربیت بدنی، پیشگیری و ایمنی،  فعالیت‌های مکمل، فوق برنامه و پرورشی، خلاقیت و نوآوری و...  مورد تاکید و توجه قرار گیرد.