ساخت آزادراه سیرجان - بندرعباس دو ماه پیش آغاز شده است

- گروه خبر: آزاد‌راه سیرجان- بندر‌عباس از سمت سیرجان دو ماه پیش آغاز شده و پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است. در حالی که استاندار هرمزگان از شروع به کار آزاد‌راه سیرجان- بندرعباس (از سمت بندرعباس) از دو ماه دیگر خبر داده است اما کار از سمت سیرجان از دو ماه پیش آغاز شده است. 60 کیلومتر از این مسیر در حوزه سیرجان است و 200 میلیارد تومان هزینه دارد. به گفته‌ی محمدجواد زینلی رییس اداره راه‌و‌شهرسازی سیرجان 70 درصد هزینه‌ی ساخت آزاد‌راه سیرجان- بندرعباس را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و 30 درصد باقیمانده در تعهد دولت است. وی شرکت جهاد نصر را سرمایه‌گذار بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با توجه به مشخصات هندسی پیش‌بینی شده برای کنار گذر موجود شرقی سیرجان این کنار گذر به عنوان قسمتی از آزاد‌راه بندرعباس- تهران عمل می‌کند. طول کنار گذر حدود 60 کیلومتر با 3 خط عبور در هر طرف و 4 تقاطع و 5 تبادل طراحی و به مرحله اجرا در می‌آید. وی مدت اجرای این طرح را 192 ماه شامل 18 ماه دوران ساخت و 174 ماه مدت بهره‌برداری عنوان کرد.