با دیدن برچسب روی در خانه شوکه شدم

 گروه خبر:  یکی از شهروندان که در تماس با پاسارگاد نسبت به چسباندن برچسب توسط ماموران اداره برق بر روی درب منزلش اعتراض کرد. وی به پاسارگاد گفت: من و همسرم هر دو کارمند هستیم. چند روز پیش وقتی جلوی منزل‌مان در شهرک بعثت رسیدیم، نصب یک برچسب بر روی درب منزل ما را شوکه کرد. این برچسب مثل پلمب نیروی انتظامی بین در نصب شده بود و هر‌کس که می‌دید، فکر می‌کرد منزل را پلمب کرده‌اند. وی ادامه داد: نزدیک رفتیم و متوجه شدیم برچسب مربوط به اداره برق است. ما در منزل نبودیم و روی برچسب نوشته شده بود که با شماره‌ای تماس بگیریم و عدد کنتور را عنوان کنیم. من با شماره تماس گرفتم و عنوان کردم یک برگه کوچک‌تر در جای مناسب‌تر نصب کنید. البته جوابی نگرفتم و از شما می‌خواهم موضوع را پیگیری کنید. در همین رابطه سلمانی رییس اداره برق شهرستان سیرجان به پاسارگاد گفت: من این موضوع را پیگیری می‌کنم. وی در ادامه قرار بود یک برگه کوچک برای این کار طراحی شود که هم به رنگ در منزل صدمه وارد نکند و هم جلب توجه نکند. وی ادامه داد: موضوع را پیگیری می‌کنم و تذکر می‌دهیم که این موارد رفع شود.