8 درصد از ریزگردهای  استان کرمان در سیرجان تولید می‌شود

-  ایسنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: یک سوم ریزگردهای کشور در استان کرمان تولید می‌شود اما شاهد هستیم بودجه مناسبی برای رفع این مشکل در استان کرمان تخصیص داده نمی شود.رضا جزینی‌زاده گفت: حدود 33 درصد ریزگردهای کشور از استان کرمان تولید می شود که از این بین 25 درصد متعلق به تالاب جازموریان و 8 درصد در منطقه  سیرجان است. وی با بیان اینکه بحث محیط زیست در بودجه ریزی سال 97 فراموش شده است  اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه باید نگاه جدی در بودجه سال 97 به محیط زیست و مقابله با ریزگردها شود.