سه شنبه, 06 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

نامه وارده

- در بلوارشاهد تابلوهایی  نصب شده که عبارت «توقف کامیون در سرتاسر بلوار ممنوع  است» بر آنها نقش بسته است. این موضوع قابل تقدیراست چرا که این بلوار با پارک کامیون‌ها به محلی خطرناک برای عبور و مرور تبدیل می‌شود. اما کاش نظارتی هم بر اجرای این تصمیم قانونی اعمال می‌شد. هر موقع که از آنجا عبور می‌کنیم با تعداد زیادی کامیون که دراین بلوار پارک شده‌اند مواجه می‌شویم.

- شهرک نصر چند ماهی‌است که کانال حفر کرده‌اند و آنها را آسفالت نکرده‌اند. فقط یکی از خیابان‌ها که خانه شهردار سابق در آنجا هست آسفالت شده است. به نظر شما این انصاف است؟ آیا این شهر شهردار دارد و در جریان این پارتی‌بازی هست؟ فرماندار‏، امام جمعه، نماینده و ... نظارتی بر عملکرد شهردار ندارند؟ شورای شهر چه می‌کند؟