سه شنبه, 06 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

اعتراض عشایر به طرح گل‌گهر

- پاسارگاد: در حاشیه مراسم درختکاری کمربند سبز گل‌گهر چند نفر  از عشایر  منطقه چاه‌هزار با حضور در محل درخت‌کاری (کیلومتر 20 جاده گل‌گهر) به اعتراض پرداختند آن‌ها معتقد بودند 50 هکتار از زمین‌های مراتع آن‌ها توسط گل‌گهر خراب شده است. یکی از آن‌ها به پاسارگاد گفت: 20 دستگاه لودر آورده‌اند و آن‌ها فاجعه درست کرده‌اند. ما پروانه چرای دام در این مراتع داریم را تخریب کرده اند. منابع طبیعی یکبار نیامند بازدید کند. استاندار کرمان و مدیر‌کل منابع طبیعی در بین معترضان حضور یافتند. استاندار کرمان گفت: یک نفر نماینده اداره منابع طبیعی و یک نفر از بازرسی استانداری کرمان را برای بازدید به منطقه‌ می‌فرستم و  آنها نتیجه را به من اعلام می‌کنند. در همین رابطه مهدی رجبی‌زاده مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان به پاسارگاد گفت: منظور این عشایر گورآب‌هایی است که ما در منطقه زده‌ایم. این گورآب‌ها کارکرد احیای پوشش گیاهی دارند. آب در آن‌ها جمع می‌شود. این مراتع در اختیار عشایر هست و کسی مراتع را از آن‌ها نمی‌گیرد. رجبی‌زاده افزود آنها تصور می‌کنند که بولدوزور در حال تخریب مراتع هست. در صورتی که مرتع در حال احیا است. این جزو همین پروژه مشترک ما با گل‌گهر است و ربطی به معدن‌کاری گل‌گهر ندارد.