فرماندار نصب بنر تشکر را ممنوع کرد

- پاسارگاد: هفته گذشته در جلسه معاوفه بخشدار جدید زیدآباد فرماندار سیرجان به نصب بنر تشکر از او توسط بخشداری اعتراض کرد و دستور داد بنر از روی دیوار پایین آورده شود. منصور مکی‌آبادی در گفتگو با پاسارگاد گفت:« در جلسه‌ی شورای اداری سال گذشته تاکید کردیم که عناوین دکتر و مهندس که مدیران برای خود به کار می‌برند بین مردم و مسئولان فاصله می‌اندازد و مدیران از این عناوین استفاده نکنند، ضمن اینکه خلاف مقررات هم هست که در محاورات و مکاتبات اداری از عناوین دکتر و مهندس استفاده شود. چون مسئولان وظیفه‌ای به جز خدمت کردن به مردم ندارند و باید در خدمت مردم باشند. فرماندار سیرجان با اشاره به اتفاقی که در روز معارفه بخشدار زیدآباد افتاد، گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که زمانی در بعضی از بخش‌ها حضور پیدا می‌کنیم و به افرادی که خودشان در واقع آنجا به نوعی پاسخگو و خدمتگزار هستند بنر می‌زنند و این بنرها هزینه دارد، هزینه‌اش از بیت‌المال است، ضمن اینکه در جایی که حوزه مسئولیت خود ماست خیر مقدم عرض‌کردن معنا ندارد و این را تاکید کردیم که هیچ بنر و پارچه‌ای برای مسئولان شهرستان که در جاهای مختلف حضور پیدا می‌کنند زده نشود. چون این حوزه ماموریت آن‌هاست. چنین اقداماتی فاصله بین مردم و مسئولان را زیاد می‌کند. دستور اکید دادیم چنین مواردی انجام نشود.