یک ده آباد به از صد شهر خراب

- پاسارگاد

حتما ضرب المثل «یک ده آباد به از صد شهر خراب» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل به هر چیزی که نیاید به ورزشگاه های سیرجان خوب میاید!

از میان چهار ورزشگاه سیرجان موجود در سیرجان هیچ یک به اندازه کافی استاندارد نیست.

یکی چمن دارد و نور ندارد، دیگری نور دارد چمن مناسب ندارد، آن یکی رختکن خوب ندارد و...

همانطور که از تصویر پیداست ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان علی‌رغم چمن باکیفیت و خوبی که دارد اما به لحاظ امکانات جانبی هنوز دچار مشکل است. نبود جایگاه خبرنگاران، جایگاه ویژه، نور و سکو های روبرو - که چهره نازیبایی در تصاویر تلویزیونی از ورزشگاه نمایان می‌کند - موجب شده برگزاری بازی‌ها برای عوامل مشکل ساز شود. 

ورزشگاه اختصاصی گل گهر نیز با وجود امکانات خوبی که دارد چمن مصنوعی و نامناسبی دارد که امیدواریم در فصل جدید یکی از این ورزشگاه‌ها کامل شود و شاهد برگزاری بدون دردسر بازی‌ها در سیرجان باشیم.