اهالی رسانه دست به مهره شدند

- گروه خبر: اولین کارت سبز سرویس ورزشی پاسارگاد به هیات شطرنج سیرجان تعلق می‌گیرد. هفته گذشته شاهد بودیم که این هیات در ابتکاری نو و با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی گل‌گهر، اهالی رسانه را دور میز شطرنج جمع کرد. گرچه از سوی اهالی رسانه از این مسابقات استقبال آنچنانی نشد اما اقدام موحد صادقیان رییس، مسعود رشیدی دبیر و شهرام نیکویان روابط‌عمومی این هیات جای تشکر و تقدیر دارد. در این مسابقات شطرنج سریع با نام «جام قلم» منصور پور‌خسروانی، ابوالقاسم محمودآبادی و سعید صادقی به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین در حاشیه این مسابقات از استاد محمد‌علی‌ آزادیخواه تقدیر شد.