سالن بلورد را هیچ‌کس دوست ندارد

- گروه خبر: سالن چند‌منظوره بلورد این روزها به حال خود رها شده است و گوش هیچ کسی هم بدهکار نیست. انگار اصلا برای اداره وررزش و جوانان و نمایندگی این اداره در شهر بلورد مهم نیست که تنها سالن ورزشی شهر بلورد رو به تخریب است. در حال حاضر کف‌پوش، سیستم روشنایی، تاسیسات این سالن مشکل اساسی دارد. ورزشکاران این شهر امیدوارند که به همت مسئولان دوباره رونق به تنها سالن این بخش باز گردد. عکس پایین مربوط به زمانی است که این سالن رونق داشت.