سایه خاموشی بر سر استادیوم پیر شهر

- گروه خبر: استادیوم تختی که در دهه هفتاد به همت شرکت گل‌گهر مجهز به سیستم روشنایی مناسبی شد و سال‌ها در شب‌های بهار و تابستان میزبان فوتبالیست‌های سیرجانی بود. اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به بهانه بازسازی به کما رفت وحالا که دوبار جنب و جوش به این مستطیل سبز  البته مصنوعی برگشته، سایه خاموشی شب‌ها بر سر آن سنگینی می‌کند. مسئولان محترم لطفا نور‌افکن‌ها را روشن کنید!