افزایش ۵ درصدی بیمه شدگان کارگر تامین اجتماعی در استان کرمان

- مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان از افزایش پنج درصدی بیمه شدگان کارگر تامین اجتماعی در این استان طی سال گذشته خبر داد. رضا اسماعیلی گفت: ما با ۶۴۰ تشکل کارگری و کارفرمایی از نظر درصد رتبه اول کشوری و ازجهت تعداد تشکل ها رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده ایم. اسماعیلی با اشاره به اینکه در سطح استان بیش از ۴۳ هزار کارگاه داریم که در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند، ابراز داشت: ۴۵۵ هزار نفر به عنوان بیمه شده اصلی چه اجباری و خاص در تامین اجتماعی استان ثبت شده‌اند که از این تعداد ۳۰۸ هزار نفر بیمه شده اجباری هستند. وی  گفت: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر به جامعه کارگری ما در سازمان تامین اجتماعی استان اضافه شده است.