۱۰۰ هزار بازنشسته در کرمان حضور دارند

- مهر: رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی استان کرمان گفت: بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته در استان کرمان حضور دارند که حقوق بیش از ۶۵ درصد این افراد زیر یک میلیون تومان است. حسن شجاعی اظهار داشت: حقوق و مزایای بازنشستگان قبلا اول هر ماه پرداخت می شد و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به دلیل اینکه کارفرمایان پرداختی آنها در پایان ماه است بهتر است حقوق ها در پایان ماه پرداخت شود و با توافقی که با کانون های استانی و کانون عالی شد قرار  شد حقوق ها از ۲۰ تا ۲۷ پرداخت شود. شجاعی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی موکلف است بیمه تکمیلی درمان را طبق قانون الزام سال۸۳ برای بازنشستگان  اجرا کند که این کار را انجام نداده است.