تاکنون چند نفر در رابطه با پرونده مرگ مشکوک فاطمه مرجع‌زاده دستگیر شده‌اند 

گزارش یک  مرگ  مشکوک

- پاسارگاد: مرگ مشکوک فاطمه مرجع‌زاده بعد از شش ماه باعث دستگیری چند مظنون شده است. 

بعدازظهر اول مهرماه سال 96 به خانواده مرجع‌زاده اطلاع دادند که اتفاقی برای دخترشان افتاده و او به بیمارستان منتقل شده است. یکی از آشنایان مقتول به پاسارگاد گفت: به ما اطلاع دادند که حال فاطمه خوب نیست. بعد دوباره تماس گرفتند و گفتند که او فوت کرده است. ما به بیمارستان رفتیم و همسرش به ما گفت که او در عباس آباد در استخر خانه‌باغ خفه شده است. فاطمه 44 سال سن داشت و آنجا گفتند که کسی در خانه نبوده به همین دلیل در استخر خفه شده است. وی ادامه داد: به دلیل این که مرگ مشکوک بود ما تقاضای کالبد‌شکافی دادیم و حالا بعد از چند ماه نتیجه آمده و در کالبد‌شکافی مشخص شد که فاطمه در استخر خفه نشده است. در همین رابطه یک منبع آگاه در پزشکی قانونی که نخواست نامش فاش شود به پاسارگاد گفت: نتیجه پزشکی قانونی به اداره آگاهی منتقل شده است. بنا به اهمیت پرونده این موضوع در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی کرمان مطرح و آنجا رسیدگی شده است. وی در مورد دلیل مرگ فاطمه مرجع‌زاده گفت: صریحا نظر دادند آثار کاملا مشهود فشار ناحیه گردن دلیل مرگ است. علایم کالبد‌گشایی چه از نظر میکروسکوپی و از نظر آندوسکوپی کاملا دال بر این موضوع است. در همین رابطه سرهنگ محمد‌رضا ایران‌نژاد فرمانده انتظامی سیرجان ضمن تایید خبر دستگیری چند نفر مظنون در مورد این پرونده به پاسارگاد گفت: پس از اطلاع از این موضوع چند نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند. به گفته‌ی رییس پلیس سیرجان این پرونده در حال بررسی است و هنوز چیزی مشخص نیست.