یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

پورابراهیمی بار دیگر رییس کمیسیون اقتصادی شد

- ایسنا: در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی «محمدرضا پورابراهیمی» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد.همچنین حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و عین‌الله شریف‌پور نماینده ماکو به ‌عنوان نایب رییسان سیدتقی کبیری و معصومه آقاپور علیشاهی به ‌عنوان دبیران کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند. با توجه به اعلام کاندیداتوری دو نفر از زنان عضو این کمیسیون در انتخابات هیات رییسه و توفیق هر دو نفر در کسب آرای اعضای کمیسیون، زهرا سعیدی نماینده مبارکه نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی انتخاب شد.