یکشنبه, 23 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

کمبود شدید آب در ۸۴۹ روستای استان در تابستان

- ایسنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان گفت: حدود ۸۴۹ روستای استان در تابستان با کمبود شدید آب مواجه می‌شوند و ۳۵۰ تانکر ثابت برای آبرسانی نیاز است و باید ۴۰ تانکر اجاره کنیم. علی رشیدی گفت: متاسفانه امسال خشک‌ترین سال را در طول ۵۰ سال گذشته از نظر بارندگی تجربه کردیم. رشیدی با بیان اینکه استان کرمان حدود ۷۰ درصد کاهش بارندگی را در سال زراعی جاری داشته ضمن اینکه به دلیل پراکنش نامنظم بارندگی، در برخی روستاها هیچ بارشی نداشتیم تصریح کرد: هرچه کمبود آب کشاورزی بیشتر می‌شود، مشکلات آب شرب بیشتر می‌شود و بخش عمده ای از آب شرب روستاها صرف فضای سبز و درخت و خانه باغ ها می‌شود و این از مشکلات ماست.