چاپ

بازیکنان بومی می‌مانند

- گروه خبر: قرارداد تمامی بازیکنان بومی باشگاه گل‌گهر تمدید می‌شود. از باشگاه فرهنگی، ورزشی گل‌گهر خبر می‌رسد که محمد جواهری مدیر‌عامل این باشگاه، در حالی که هنوز سزمربی جدید تیمش را معرفی نکرده، قرارداد تمامی بازیکنان بومی را برای یک فصل دیگر تمدید کرده است. اما قصه انتخاب سرمربی برای گل‌گهر کش‌دار شده است. باشگاه گل‌گهر همچنان بر سر دو‌راهی مانده است؛ از یک سو دل در گروتمدید قرارداد با وینگو ارزان‌قیمت دارند و از سویی دیگر نمی‌توانند به راحتی روی اسم محمود فکری گران‌قیمت خط قرمز بکشند.