یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

جلسه آخر هفته مجمع نمایندگان با وزیر کشور

 ایسنا:  «علی اسدی» نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت انتخاب استاندار کرمان گفت: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی برای استاندار کرمان اتخاذ نشده است.  وی با اشاره به گزینه‌های پیشنهادی از سوی مجمع نمایندگان استان و برخی از صحبت‌ها عدم تاثیرگذاری نظر نمایندگان در انتخاب استاندار، اظهار کرد: در انتخاب استاندار نمایندگان نیز نقش دارند و در این رابطه وزیر کشور نیز نظر مجمع نمایندگان را جویا خواهد شد. نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه استانداری عملگرا برای استان انتخاب شود تا توسعه استان ادامه یابد، خبر داد: مجمع نمایندگان اواخر هفته جاری جلسه‌ای با وزیر کشور در این خصوص خواهند داشت.