یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

- سنگر گلناباد بازسازی می‌شود. محمد غیوری یکی از بنیان‌گذاران مجمع نیک‌اندیشان بلورد با اعلام این خبر گفت: این مجمع در راستای کارهای فرهنگی که انجام می‌دهد تصمیم به بازسازی یکی از سنگرهای روستای گلناباد واقع در چهارگنبد گرفت. در این مراسم که شنبه این هفته به دعوت مجمع نیک‌اندیشان برگزار شد اعضای گروه ادیف و یاران طبیعت حضور داشتند و طی بازدید از این سنگر تصمیم به بازسازی گرفتند. این روستا ییلاق ایل بچاقچی و سابقه این سنگر به زمان درگیری ایل بچاقچی با انگلیسی‌ها برمی‌گردد./ عکس: بلوردآنلاین