یکشنبه, 02 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

مشکل معتادان پارک 17 شهریور به قوت خود باقی ‌است

- ‌پاسارگاد: حدود یک ماه پیش در سفر رییس سازمان بهزیستی کشور به سیرجان نامه‌ای با 60 امضا از همسایگان پارک 17 شهریور به او تحویل داده شد. آن‌ها که از وضعیت اسف‌بار پارک 17 شهریور به تنگ آمده‌بودند از «انوشیروان محسنی‌بند‌پی» رییس سازمان بهزیستی کشور خواستندچاره‌ای برای «معتادان پارک 17 شهریور» بیندیشد.  در آن سفر رییس سازمان بهزیستی کشور به مدیرکل بهزیستی استان کرمان دستور پیگیری و افزایش سهمیه نگهداری معتادان در استان کرمان از 15 نفر به 25 نفر را داد. تا بعد از جمع‌آوری معتادان توسط نیروی انتظامی به کرمان فرستاده شوند. اگرچه بعد از این دستور تا مدتی معتادان جمع‌آوری شدند اما همسایگان پارک 17 شهریور در تماس  با پاسارگاد اعلام کردند؛ مدتی‌ست نیروی انتظامی معتادان را جمع‌آوری نمی‌کنند و هرچه با 110 تماس می‌گیرند جواب نمی‌دهند و پیگیری نمی‌کنند، بنابراین مجبور شدیم دوباره نامه‌ای به دادستان بنویسیم و از این مقام ارشد شهر بخواهیم  به نیروی انتظامی  دستور جمع‌آوری دهد.