پيش بيني رشد 20 درصدي گردشگر در ايام نوروز
پاسارگاد
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمان ابراز کرد: راهنمايان گردشگري استان آمادگي بهتر نسبت به گذشته دارند و پيش بيني مي کنيم که حدود 20 درصد رشد گردشگر در سال جاري در استان کرمان داشته باشيم.  به گزارش ايسنا محمود وفايي به زيرساختهاي اقامتگاهي اشاره کرد و افزود: در بحث زيرساختهاي اقامتگاهي حدود 10 اقامتگاه بوم گردي به ظرفيت بوم گردي استان اضافه شده است. او از اضافه شده شدن بيابان لوت به ظرفيت هاي گردشگري استان خبر داد و عنوان کرد: در کرانه لوت و شهداد زيرساخت هاي خوبي از جهت پذيرايي و اقامتگاهي فراهم کرده ايم،  بطوريکه حدود 30 اقامتگاه در اين مناطق ايجاد کرده ايم. وي افزود: در يک ارزيابي کلي در سال گذشته بيش از 60 درصد از گردشگران متعجب از ظرفيت هاي خوب و عظيم استان کرمان بودند و سوال آنها اين بود که چرا اين ظرفيت ها ناشناخته هستند؟ بنابراين به اعتبارات لازم براي گسترش ظرفيت هاي گردشگري و شناساندن استان کرمان به ساير نقاط کشور و جهان نيازمنديم.