بايد درختاني سازگار با اقليم استان کاشته شود
- پاسارگاد
استاندار کرمان گفت: در استان کرمان بايد درختاني سازگار با اقليم استان کاشته شود تا هدر رفت آب نداشته باشيم.
به گزارش ايسنا عليرضا رزم حسيني» ديروز در آئين جشن درختکاري که در نخستين روز از هفته منابع طبيعي با شعار«هميار طبيعت باشيم» برگزار شد اظهار کرد: اهميت منابع طبيعي بر کسي پوشيده نيست و نسل ما نيز مانند فرزندان امروز درختکاري مي کرده است. وي افزود: در تعريف توسعه پايدار تاکيد مي شود که هر اقدامي اعم از اجتماعي، سازندگي، فرهنگي و ... نبايد نسل آينده را به مخاطره بياندازد، بنابراين تجربه توسعه پايدار در کشورهاي پيشرفته و بعد از جنگ جهاني دوم اين بوده که توسعه پايدار توسط دولت به سادگي امکان پذير نيست به ويژه دولت هايي که منابع مالي محدودي دارند.
رزم حسيني بيان کرد: هميار طبيعت بودن به اين مفهوم است که وقتي دولت ها به تنهايي آمادگي يا امکان اينکه محيط زيست سالم و طبيعت خوبي داشته باشند را ندارند، مجبور به مشارکت مردم هستيم، معناي مشارکت مردم نيز همين حرکتي است که در استان کرمان در حوزه اقتصاد مقاومتي صورت گرفته و يکي از اقدامات شرکت ها در توسعه استان همين مساله درختکاري است.
استاندار کرمان گفت: وقتي يک شرکت، کارخانه و معدني را تاسيس مي کند بايد پيرامون آن را درختکاري کند تا هم محيط زيست حفظ و هم از ميزان آلايندگي ها کاسته شود.ر زم حسيني گفت: ما تلاش مي کنيم الگوي اقتصادي استان را که در آن شرکت هاي بزرگ ماموريت توسعه پايدار و مشارکت دادن مردم را رقم مي زنند در کشور ترويج دهيم.
 وي خاطرنشان کرد: اميدواريم با خوش ذوقي که در نامگذاري هفته منابع طبيعي صورت گرفته است همه ما در حفظ منابع طبيعي هميار شويم، البته در استان کرمان بايد درختاني سازگار با اقليم استان کاشته شود تا هدر رفت آب نداشته باشيم. در پايان اين مراسم استاندار کرمان به همراه مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، مديرکل حفاظت محيط زيست، شهردار کرمان و ساير مسوولين اقدام به کاشت درخت در روز درختکاري کرد.