99درصد از سپردهگذاران ثامنالحجج تعيينتکليف شدند
ايسنا: حجتالاسلام و المسلمين محسنياژهاي در نشست خبري خود در خصوص آخرين وضعيت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: بيش از 99 درصد سپرده گذاران تعيين تکليف شدند و وجوه شان را دريافت کردند، اما يک درصد که رقم هاي بيشتري داشتهاند باقي ماندهاند. اين وجوه حدود 13 هزار ميليارد تومان بوده که 3 هزار ميليارد ديگر باقي مانده به اين يک درصد اختصاص دارد.
با مراکز تخريب دولت قاطعانه برخورد کنيد
ايلنا: به دنبال انتشار خبري در برخي از کانالهاي تلگرامي از جمله «کانال هاي تلگرامي سايبري عمار و کانال تلگرامي نه ده» با عنوان « جزييات سخنان تند منتسب به جهانگيري در جمع کارگزاران و حمله شديد وي به روحاني» و باز نشر وسيع آن در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، معاون اول رييسجمهور ضمن تکذيب اين خبر سراسر دروغ، دستور شناسايي و برخورد قاطع با اينگونه مراکز را به وزير اطلاعات صادر کرد.
تذکر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به کريمي قدوسي
ايرنا:  محمدجواد جمالي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس با اشاره به اين که اين هيات، اظهارات کريميقدوسي در نماز جمعه مشهد را در تضاد با امنيت ملي دانست گفت: در اين راستا به جواد کريمي قدوسي نماينده مشهد تذکر دادهايم. قدوسي در سخنراني پيش از خطبههاي نمازجمعه  مشهد گفته بود؛«جالب است همان کساني که منشأ انحراف بودند، موقعي که از دنيا رفتند کنار ملجأ صاحب رسالت و انقلاب الهي اسلام ناب دفنشان کردند که مسلمانان هرکجا نام پيامبر را ميشنوند نام آنها را از خاطر نبرند، ميبينيد در کشور ما هم همين اتفاق افتاد.»
احمدينژاد مدام ميگفت بگويم يا نگويم
خبرآنلاين: محمدرضا باهنر گفت: يکي از ابزارهايي که من در رقابتهاي سياسي بد نميدانم مسئله افشا است. اگر ميگويم يک نفر پاکدست نيست يا چشم پاکي ندارد ، اين را در صندوقچة بايگاني زير بغل  نگه داريم و بخوا هيم در زماني از آن استفاده کنيم. آقاي احمدينژاد يکي از بحثهايش اين بود که يک پرونده در زير بغلش داشت و مدام ميگفت که بگويم يا نگويم . من اصلا اين رويهها را نه اخلاقي ميدانم ، نه شرعي ميدانم . افشاگري اصلاً معنا ندارد اگر شما اطلاعي داريد که در اداره اتفاقي ميافتد و کسي در حال سوءاستفاده از نظام و امکانات نظام است، حتي زماني که رقيب تو نيست، حتي زماني که دوست توست بايد بروي و مسئله را افشا کنيد . نه اينکه اين افشا را سر بزنگاهها بگذاريد و بخواهيد که يک رأي بياوريد يا نياوريد.