شنبه, 25 آذر 1396

هفته‌نامه شماره 493: 20 آذر 1396

شماره هفته نامه
متفرقه خرید و فروش

فروش امتیاز وام بانک رسالت شعبه محیاشهر مبلغ 24 م
09131781479
*********************************************************
فروش دکوراسیون MDF آرایشگاه مناسب برای آرایشگاه‌های زنانه و مردانه
09133459099
*********************************************************
فروشی گوشی اقساط
خیابان سعیدی روبروی مجتمع مهر موبایل اِورست  09131454150
*********************************************************
فروشی سکه اقساط
خیابان سعیدی روبروی مجتمع مهر موبایل اِورست  09131454150
*********************************************************

دوشنبه, 20 آذر 1396