دوشنبه, 26 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خرید و فروش

یک کافی‌شاپ در حال فعالیت واگذار می‌گردد 

09120784233 

*********************************************************

یک کلیه با گروه خونی O+ (به دلیل بدهی) به فروش می‌رسد 

09135301416 

********************************************************* 

فست‌فود پیتزا پیتزا با موقعیت عالی و سابقه طولانی با کلیه وسایل واگذار می‌گردد 

09913821065 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 19 آذر 1397