چهارشنبه, 27 شهریور 1398

هفته‌نامه شماره ۵۷۳:  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

سند خودرو وانت دوکابین پیکاپ ریچ رنگ سفید مدل 97 به نام علیرضا حسین‌زاده خراط به شماره شاسی: 10407 و شماره موتور: 08401  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد

***************************************************************

گواهینامه رانندگی (پایه سوم) به نام مهدی خاندانی به شماره ملی 3060116660 پیدا شده لطفا با این شماره تماس بگیرید

09176300547

***************************************************************

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت دریافت تاییدیه تحصیلی به دفتر پیشخوان ولی‌عصر خیابان ولی‌عصر روبروی خیابان کلانتری مراجعه فرمایید

42201266

***************************************************************

 

دوشنبه, 25 شهریور 1398