دوشنبه, 19 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

کاور مبل صدف 

دوخت انواع کاور مبل (بدون نیاز به حمل مبل) 

با بهترین کیفیت دوخت 

میدان سنایی، بلوار شیخ فضل‌الله، بریدگی دوم  09130425077 

********************************************************* 

کارت سوخت گازوئیل اجاره داده می‌شود 

09131456715 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 19 آذر 1397