یکشنبه, 30 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

برگ سبز وانت پیکان مدل 87 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 11487063893   و شماره شاسی NAAA36AA29G808892     و پلاک 84 د 588_65    به نام عبدالرضا صفرپور محمودآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد

 

تعمیر و بازیابی کلیه مصنوعات چوبی و ام‌دی‌اف

کابینت_دراور و ....

09396352666

 

جواز یک قبضه اسلحه شکاری نوع یک لول ساجمه زنی ته‌پر مدل کوسه به شماره 09070402  سخت روسیه به نام دیدار آشناگر فرزند بختیار مفقود گردیده  و فاقد اعتبار می‌باشد

 

قبل از هر گونه خرج وهزینه از طراحی داخلی و نمای ساختمان طراحی خانه باغ و همچنین از طراحی داخلی مراکز اداری –آموزشی _ درمانی_خدماتی_تفریحی_ورزشگاهی و فروشگاهی خود دیدن فرمایید

شرکت مهندسی و معماری آمود     نماینده معماری ارزش کرمان

09133479364    مهندس بمانی

 

کافی شاپ هتل عطر سیب  خیابان ابن سینا اجاره داده می‌شود

034-42233103

 

دوشنبه, 24 تیر 1398