یکشنبه, 23 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

به بهانه‌ی فوت آخرین اوستای حمامی سیرجان

 پاسارگاد: چهل روز از فوت آخرین حمام‌دار سیرجان گذشت. «عباس‌فیروزمند» پس از 83 سال زندگی دراردیبهشت 98 دار فانی را وداع گفت.
هفته‌نامه پاسارگاد در ویژه‌نامه سال 96 گفت‌وگویی با او کرده بود که با این پاراگراف آغاز می‌شد؛«تنها استا حمامی سیرجان است که در حمامش هنوز باز است. او در اغلب حمام‌های سیرجان کار کرده و در نهایت خودش سال 64 حمام فیروزمند را احداث کرده است. حمامی که این روزها علیرغم باز بودن حال و روز خوبی ندارد و اگر مرمت نشود به زودی چراغ تنها حمام عمومی سیرجان خاموش می‌شود. اگرچه عباس فیروزمند این روزها به دلیل کهولت سن مدیریت حمام را به پسرش سپرده است اما آن‌قدر تعصب دارد که علی‌رغم اصرارهای فراوان فرزندانش به تخریب حمام باز اجازه نداده است. او معتقد است حمامی شغل شریفی است و هیچ کار خیری در دنیا به اندازه آن ثواب ندارد. تنها یک آرزو دارد؛ تا زنده است چراغ حمام فیروزمند روشن باشد.»