چاپ

42 هزار کودک تحت حمایت بهزیستی کرمان
 ایسنا:  معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه 620 مهدکودک در 40 سال گذشته در استان کرمان تاسیس شده اظهار کرد: در سال گذشته 160 مهدکودک جدید ایجاد شده که امیدواریم به جایی برسیم که 90 درصد از کودکان را از خدمات آموزشی بهره‌مند کنیم زیرا در حال حاضر فقط هفت درصد کودکان استان کرمان از این خدمات استفاده می کنند که قابل قبول نیست. محمود منصوری گفت: بهزیستی استان کرمان 42 هزار کودک را که به نوعی دچار آسیب فقر، آموزش و ... هستند، تحت حمایت دارد