چاپ

کمیسیون‌های داخلی شورا، نفرات خود را شناختند

اعضای کمیسیون‌های داخلی شورای شهر مشخص شدند این خبر را ‌‌حسن خدامی نایب‌رییس شورای شهر سیرجان داد.
او با اشاره اینکه در جریان برگزاری جلسه دوشنبه شب شورای شهر سیرجان 26 شهریور ماه اعضای کمیسیون‌های داخلی شورای شهر و سایر کمیسیون‌ها و همچنین نمایندگان شورا در سازمان‌ها با رای مستقیم اعضا مشخص شدند گفت: در این انتخابات اعضای کمیسیون بهداشت، محیط‌زیست و خدمات شهری به شرح زیر انتخاب شدند:
خانم طاهره جهانشاهی، ابوذر زینلی و امین صادقی به عضویت این کمیسیون درآمدند.
ترکیب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز به شرح زیر است: آقایان حسن خدامی، ابوذر زینلی، محمد عسکری، امین صادقی و خانم طاهره جهانشاهی به عضویت این کمیسون درآمدند.
کمیسیون عمران هم با ترکیب محمد عسکری، محمد‌اسماعیل خواجویی و امین صادقی تشکیل می‌گردد.
ترکیب کمیسیون فرهنگی‌ورزشی و اجتماعی هم با حضور ابوذر زینلی، حسن خدامی، محمد عسکری، مصطفی اسفندیارپور و طاهره جهانشاهی کامل گردید.
و در کمیسیون املاک و حقوقی آقایان محمد‌اسماعیل خواجویی، مصطفی اسفندیارپور، ابوذر زینلی، حسن خدامی و طاهره جهانشاهی تصمیم‌گیری خواهند نمود.
همچنین در کمیسیون نظارت آقایان مصطفی اسفندیارپور، محمد‌اسماعیل خواجویی و محمد عسکری تشکیل جلسه می‌دهند.
خدامی ادامه داد: در کمیسیون‌های خارجی شورا آقای محمد اسماعیل خواجویی در کمیسیون ماده 77 و کمیسیون بند 20 ماده 55 حضور خواهد داشت
در کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر سرکار خانم جهانشاهی و ابوذر زینلی حضور می‌یابند.
در کمیسیون تحویل ابوذر زینلی فعالیت دارد. در کمیسیون معاملات حسن خدامی و محمد عسکری حضور دارند و در کمیسیون ماد 7 هم مصطفی اسفندیار‌پور نظارت می‌نماید.
او گفت: محمد عسکری به عنوان نماینده شورای اسلامی در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، حسن خدامی به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت پسماند ، طاهره جهانشاهی به عنوان نماینده شورا در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، ابوذر زینلی به عنوان نماینده شورا در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سازمان مدیریت آرامستان‌ها، مصطفی اسفندیار‌‌پور به عنوان نماینده شورا در سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، محمد‌اسماعیل خواجویی به عنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر و امین صادقی به عنوان نماینده شورا در باشگاه فرهنگی‌ورزشی انتخاب شدند.