رتبه اول استان کرمان در ایجاد مدارس شبانه‌روزی
 ایسنا:  مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سال تحصیلی جدید در قریب به ۷ هزار و ۷۷۰ مدرسه در استان کرمان در قالب ۳۰ هزار و ۶۵۰ کلاس درس به خوبی آغاز شده و ۶۵۲ هزار نفر دانش آموز مشغول به تحصیل شدند. احمد اسکندری‌نسب  با اشاره به اینکه قریب به ۴۲ هزار همکار فرهنگی در استان داریم، بیان کرد: قریب به ۳۲ هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی استان تحصیل می کنند و با ۲۸۰ مدرسه شبانه روزی، رتبه اول کشور را داریم. وی افزود: در برنامه ششم توسعه باید ۵۰ درصد دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای هدایت شوند و کرمان جزو نخستین استان هایی است که در این زمینه حرکت کرده و ۱۷ مدرسه کارآفرینی را در سال گذشته راه اندازی کرده ایم.