برگزاری چهار سوق هنرصنایع دستی 

 ایسنا: مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: هنرمندان صنایع دستی استان های کرمان، اصفهان، یزد و فارس در چهار سوق هنر صنایع دستی به تبادلات تجربیات می‌پردازند. در این گفتمان هنری هنرمندان این چهار استان در قالب هفته فرهنگی به تبادل نظرات و نمایش فعالیت‌های هنری خود می پردازند.  فریدون فعالی افزود: بزودی با هم اندیشی  مسئولان، بخش خصوصی و هنرمندان صنایع دستی، هلدینگ صنایع دستی در استان کرمان تشکیل می شود. هلدینگ صنایع دستی، تجمیع سرمایه‌های انسانی و ریالی حوزه صنایع دستی است.