از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان انجام شد؛
اجرای طرح آنالیز فیزیکی و شیمیایی زباله‌های شهری

شهردار سیرجان از اجرای اولین مرحله از طرح آنالیز فیزیکی و شیمیایی زباله شهری سیرجان در راستای طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری سیرجان، توسط کارشناسان و مشاورین طرح در سازمان مدیریت پسماند خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش‌نیا با بیان این مطلب، ضمن تاکید بر اهمیت آنالیز علمی و دقیق زباله به عنوان پیش‌نیاز تمام طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در زمینه پسماند، گفت: شناخت منابع، نوع و میزان پسماندهای تولیدی نقش به‌سزایی در کنترل عملکرد فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماند دارد و تبیین استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده، عمدتا بر اساس این بررسی‌ها و پیش‌بینی تغییرات در ترکیب فیزیکی و شیمیایی زباله انجام می‌شود؛ به‌طوری که در راستای احداث کارخانه بازیافت به عنوان فاز اول پروژه، راه‌اندازی سایت زباله سیرجان، آنالیز دقیق و به روز زباله از جمله ضروریات و به‌طور کلی اساس تجهیز کارخانه بازیافت خواهد بود.
در ادامه همچنین سودابه شهبا ناظر طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری در این ‌باره افزود: از آنجا که این آنالیز باید به روز باشد، علیرغم اینکه چندین سال قبل آنالیز زباله انجام شده بود، با این وجود این کار با دقت و نظارت بیشتر برای حصول نتیجه مطلوب در اجرای فازهای مختلف سایت زباله شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه وجود فرهنگ، آداب و رسوم اجتماعی و الگوهای مصرف در نقاط مختلف شهر و حتی تغییرات حال و آینده وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهر، تاثیر بسیار زیادی بر روی نرخ تولید زباله و به تبع آن تغییرات کمی و کیفی آن در مقاطع زمانی مختلف می‌شود، عنوان کرد: ارایه هرگونه سیستم جدید در قالب طرح‌های مدیریت پسماند و کارخانه بازیافت، باید بر اساس نوع مصرف، میزان تولید پسماند، خصوصیات کمی و کیفی پسماند و تغییرات موثر بر تولید زباله و الگوی مصرف در آینده به گونه‌ای طراحی شود تا علاوه بر موفقیت طرح، بتواند با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهر نیز مطابقت داشته باشد.
ناظر طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری در پایان بیان کرد: شناخت کمیت و کیفیت زباله تولیدی، این امکان را به سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان می‌دهد تا طرح‌های نظارتی و کنترلی خود را در زمینه‌های پسماندهای تولیدی در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری، صنعتی، بیمارستانی و.... تبیین و در نهایت با شناخت کامل، نسبت به اجرای سایر برنامه‌ها از قبیل تفکیک زباله از مبدا، پردازش، بازیافت و دفع و دفن زباله تولیدی از منابع مختلف تولید و تعریف و اخذ تعرفه ارایه خدمات از منابع مختلف تولید اقدام کند.