جمعه, 08 بهمن 1400

هفته‌نامه شماره ۶۸۷ | ۴ بهمن۱۴۰۰

مراسم‌ حلیم‌زنی هیات علی‌اکبر  سابقه طولانی دارد

 پاسارگاد
مراسم حلیم‌زنی هیات علی اکبر در شب اربعین یکی از مراسم‌های قدیمی سیرجان است که هر سال طبق روال سال‌های گذشته با تشریفات و عظمت خاصی انجام می‌شود. حمید امدادی یکی از اعضای هیات علی‌اکبر در مورد سابقه این مراسم می‌گوید: مراسم حلیم‌زنی شب اربعین سابقه‌ی طولانی در این هیات دارد شاید بیش از یک قرن باشد چرا که 50 سال است که فقط توسط ما دارد انجام می‌شود و قبل از ما هم این مراسم انجام می‌شده است. او ادامه می‌دهد: هدف اصلی از انجام این مراسم نذری دادن و ادای احترام به ساحت مقدس امام حسین(ع) است. امدادی در مورد این مراسم می‌گوید: در این مراسم بطور متوسط 20 تا 25 گوسفند حدود 40 کیلویی ذبح می‌شود، همچنین 600 تا 700 کیلو گندم در 12 دیگ بزرگ مخصوص حلیم طبخ می‌شوند، سپس بعد از نماز صبح روز اربعین حلیم بین مردم توزیع می‌شود. وی افزود: مردم دیگر عادت کردند و هرساله منتظرند اربعین فرا رسد و حلیم بگیرند. او می‌گوید: در این مراسم حدود 150 نفر کمک می‌دهند و از آخرشب باید دو نفر پای هر دیگ تا صبح حلیم‌ها را بزنند تا گندم‌ها نرم شوند. و مرتب این دو نفر عوض می‌شوند.