افزایش 7 درصدی پرونده‌های طلاق در استان کرمان

 پاسارگاد: معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان از افزایش ۷ درصدی پرونده‌های طلاق در استان کرمان در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و عنوان کرد: در ۶ ماهه اول سال گذشته ۵ هزار و ۲۷ تعداد پرونده‌های ورودی طلاق به دادگستری‌های استان بوده که در مدت مشابه سال جاری ۵ هزار ۳۸۳ پرونده در این زمینه داشتیم.
به گزارش ایسنا، حمید خالقی به مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی با محوریت آخرین خدمات الکترونیکی قضائی به مردم گفت: پرونده‌های ورودی به دادگستری در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۲۷۰ هزار ۵۸۹ مورد بوده که نسبت به ۶ ماهه اول سال جاری با ۵.۵۴ درصد رشد به ۲۸۵ هزار و ۵۸۱ رسیده است. وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال ۹۷ پرونده‌های خروجی از دادگستری استان کرمان ۲۷۰ هزار و ۵۴۱ مورد بوده که در ۶ ماهه اول امسال با ۴.۸ درصد رشد به ۲۸۳ هزار و ۴۸۱ مورد رسیده است؛ همچنین پرونده‌های کیفری در ۶ ماهه اول سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بوده که با ۳.۸۲ درصد رشد در مدت مشابه امسال به ۱۱۴ هزار و ۳۳۸ پرونده رسیده‌اند. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان به اتهامات اول استان اشاره کرد و افزود: بیشترین اتهامات استان کرمان به ترتیب؛ سرقت موجب تعزیر با ۱۹.۶۲ درصد، ضرب و جرح عمدی با ۱۴.۷ درصد، توهین با ۱۲.۹۲ درصد، ایراد صدمه غیرعمدی (تصادفات) با ۱۲.۵ درصد، تهدید با ۱۱.۶۸ درصد، نگهداری مواد مخدر با ۳.۸۴ درصد و حمل مواد مخدر ۳.۸۳ درصد از کل پرونده‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند. وی بیان کرد: سرقت، ضرب و جرح، توهین و تهدید؛ ۴۷ درصد پرونده‌های قضائی استان کرمان را تشکیل می‌دهند که این موارد نشان دهنده کاهش آستانه تحمل مردم است. او ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال گذشته ۲ هزار و ۵۲۵ پرونده طلاق توافقی داشتیم که نسبت به بازه زمانی مشابه؛ امسال با ۳ درصد افزایش به ۲ هزار و ۶۰۲ مورد رسیده است. وی افزود: ۲ هزار و ۸۰ پرونده طلاق در ۶ ماهه اول سال گذشته به درخواست زوجه داشتیم که در ۶ ماهه اول امسال این تعداد پرونده به ۲ هزار و ۲۳۶ مورد رسیده که نشان‌دهنده ۸ درصد رشد در این زمینه است، همچنین ۴۲۲ پرونده طلاق به درخواست زوج در ۶ ماهه اول سال گذشته در دادسراهای استان کرمان ثبت شده که امسال در مدت مشابه سال گذشته با ۲۹ درصد رشد، به ۵۴۵ مورد رسیده است.