چاپ

رییس شورای شهر خواستار تسریع  در تهیه و تدوین طرح جامع شهری شد

 گروه خبر
جلسه کمیسیون عمران شورای شهر سیرجان با حضور اعضای این کمیسیون و رییس دفتر فنی شهرداری و معاونت عمرانی شهرداری در حالی برگزار گردید که طرج جامع شهری سیرجان جهت بررسی و ارسال به شورای شهر مورد بحث و گفتو‌گوی این کمیسیون قرار گرفت.
در این جلسه خانم ثانی رییس دفتر فنی شهرداری سیرجان با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی تهیه و تدوین مراحل نهایی طرح جامع شهری سیرجان جهت ارایه به شورای شهر و ارسال به استان، جهت‌های توسعه و تدوین برنامه مورد نظر و تامین نیازهای آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری را بیان کرد.
امین صادقی رییس شورا که در این جلسه حضور داشت، با بیان اینکه طرج جامع شهری یک طرح بلند‌مدت که بایستی به صورت راهنما عمل کند و به سفارش اداره کل مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور در حال تهیه و تدوین است و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی نیاز به بررسی و تصویب شورای شهر دارد، با انتقاد از روند کند تهیه و تدوین طرح جامع شهری از سوی مشاور گفت: «این طرح که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده، شهرداری بایستی هرچه سریع‌تر این مهم را پیگیری و جهت بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال نماید».