یکشنبه, 23 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

پیامک

 کوچه‌های شهرک صدف را لطفا نامگذاری کنید 4998
 نمایندگان مجلس زمان رای آوردن نماینده و خادم شما و پس از انتخاب شدن نماینده خودشان و جناحشان هستند. نمونه بارز آن که می‌توان اشاره کرد و نمایندگان مجلس نسبت به آن سکوت کردند یکی گرانی ظالمانه بنزین و افزایش ۲۰۰% قیمت آن بود و دیگری خنده تمسخرآمیز رییس‌جمهور که هیچگونه واکنشی از نمایندگان نسبت به آن دیده نشد. پس فریب نخورید که خودشان را خادم و مدافع حقوق شما می‌داند فردا جواب سلام‌تان نمی‌دهند. 0114
 زشت‌ترین کار یا رفتار رییس‌جمهور خنده تمسخر‌آمیز او بعد از گران کردن بنزین و نحوه سهمیه‌بندی آن بود. ثابت کرد به وعده‌های انتخاباتی نباید اعتماد کرد. 0114
 از این چندر غاز پولی که دولت بابت یارانه و کمک معیشتی به حساب‌مان واریز می‌کند نمی‌دانیم خوشحال باشیم یا به حال خودمان گریه کنیم چون همه چیز چندین و چند برابر گران شده این پول در برابر گرانی‌ها قطره‌ای کوچکی ست در دریای پر‌تلاطم گرانی‌ها. دولت روحانی و احمدی‌نژاد بیچاره‌مان کردند کاسه گدایی دست‌مان دادند. 0114
 سلام تعدادی از تابلوهای راهنما سطح شهر ازجمله تقاطع سردار جنگل و سیدجمال متاسفانه با گلوله سوراخ شده ایام نوروز و مسافران نوروزی خوشایند نیست منظره خوبی ندارد 8075
 با۶۰ لیتر بنزین در ماه با این وسایل نقلیه پر‌مصرف تولید داخل کمر کسانی شکست که تنها یک خودرو دارد و با آن خودرو تمام کارهای روزمره‌اش و سرویس فرزندان دانش‌آموزش باید انجام بدهد. خانواده‌هایی که چند ماشین دارند برای هر وسیله نقلیه او نیز همین سهمیه را می‌دهید 0114
 برای شهرستانی که چندین معدن دارد بسیار زشت است که اوضاع خیابان‌هایش این قدر چاله‌چوله‌های خراب باشد و موقع بارندگی رفت و آمد مشکل 6019
 چندین سال پایه چراغ برای روشنایی بلوار شیراز نصب شده ولی خبری از سر چراغ نیست که روشنایی ایجاد شود 6019