یکشنبه, 23 مرداد 1401

هفته‌نامه شماره ۶۹۴| ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

دستگیری 4 سارق و اعتراف 15 سرقت

 پاسارگاد
ماموران آگاهی سیرجان چهار سارق سابقه‌دار را دستگیر و آنها به 15 فقره سرقت اعتراف کردند. به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان ماموران آگاهی پس از انجام کارهای اطلاعاتی چهار نفر سارق را شناسایی و در عملیات‌های مختلف دستگیر کردند. این چهار نفر پس از انتقال به آگاهی به 15 فقره سرقت شامل اماکن خصوصی، احشام و محتویات خودرو اعتراف کردند.