چاپ

رونمایی از کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» در سیرجان

 پاسارگاد: از کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» جلد سوم از خودنگاره‌های احمدزیدآبادی جمعه ششم دی‌ماه با حضور نویسنده در کتاب‌فروشی مستطاب سیرجان رونمایی می‌شود. احمد زید آبادی پیش از این نیز دو جلد خود‌نگاره‌ را با نام‌های از «سرد و گرم روزگار» و «بهار زندگی در زمستان تهران» منتشر کرده و با استقبال مواجه شده است. قرار است رونمایی و جشن‌امضای جلد سوم از خودنگاره‌های او با نام «گرگ و میش هوای خردادماه» با همکاری هفته‌نامه پاسارگاد و سخن‌تازه روز جمعه این هفته در کتاب‌فروشی مستطاب واقع در سه راهی‌کرمان، بلوار جنب خانه معلم از ساعت 16 تا 20 برگزار شود. در کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» که به تازگی منتشر شده، روایتی از تجربیات شخصی نویسنده و شرح وقایعی است که او به طور مستقیم لمس کرده است. کتاب «گرگ و میش هوای خردادماه» با قیمت ۳۰ هزار تومان در ۲۴۰ صفحه از سوی نشر نی منتشر شده است و بخشی از آن به خاطرات روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی می‌پردازد که جذابیت قابل توجهی دارد.